Informace o záznamu:
Vydáno dne: 25. září 2012  /  Autor: Jiří Klecan  /  Fotografií: 0  /  Souborů: 1

Informace o schůzce UR 18.9.2012

UR 18.9.2012

  • Tento rok nedošlo k žádným změnám v rozložení tříd, došlo pouze k přeskupení v jazykových skupinách.
  • Došlo k rozšíření pedag.sboru o 1 rod.mluvčího na španělský jazyk.
  • Rekonstrukce školy probíhá dle programu, je hotová vnitřní rekonstrukce a nyní se odstraňuje lešení (čtv. 27.9.2012 v odpoledních hod. dle zápisu tř. učitelů), do konce listopadu bude rekonstrukce ukončena
  • Uvažuje se o zřízení bufetu místo automatů na kávu a cukrovinek
  • Byl schválen UR návrh rozpočtu s rozšířením o REZERVU (50.000,- Kč + rezerva cca 20.000,- Kč) na oslavy výročí školy pro případ neočekávaných vydání ze strany školy, dále přispívá UR na další aktivity školy – nyní 6.ročníky 3000,- Kč teambuild.kurz
  • Škola si dovoluje vyzvat rodiče ke spolupráci – možnost sponzoringu na akci 100.let ZŠ Lupáčova, která se uskuteční na Žofíně v květnu r.2013. Možnost prezentace firem, katalogy – jakákoliv prezentace je vítána.
  • Příspěvek od 4.C. byl předán p.řediteli do úschovy (doklad školy)
     
Soubory ke stažení:

Přihlaste se
Přihlášení do systému:
Zadejte e-mail:
Zadejte heslo:
Zaslat heslo:
Zadejte Váš registrační email